پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزارها­ی سنجش مدیریت دانش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

   سنجش مدیریت دانش نیازمند به­کارگیری ابزارها و روش­هایی می باشد که بتواند بر اساس شاخص­های اظهار شده،آن را ارزیابی نمود. بعضی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این زمینه بهره گیری می­شوند در ادامه تشریح خواهند گردید :

 

2-3-3-1-کارت امتیازی متوازن:

   کارت امتیازی متوازن یکی از روش­های مرسوم و توسعه یافته شده در آمریکا در اندازه­گیری بهره وری سازمانی و یکی از متدهای با قابلیت انطباق بالای مدیریت دانش می باشد. این روش در سال 1996 توسط کاپلان طراحی گردید و مبنای آن تمرکز بر استراتژی سازمان و اهداف و نسبت عملکرد با چهار عنصر کلیدی مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد می باشد. در حقیقت کارت امتیازی روشی برای تکمیل اندازه­گیری­های سنتی مالی، با سه فاکتور پیروزی ضمنی و ناملموس می­باشد که شامل سرمایه انسانی (دانش و مهارت بشر­ها)، سرمایه ساختاری (دانش به هم تنیده درون فرآیندهای سازمان و سیستم) و سرمایه مشتری (ارتباطات مشتریان) می­باشد. (­کاپلان و نورتون،1999) مزیت عمده این رویکرد در مدیریت دانش این می باشد که ارتباطی تنگاتنگ بین یادگیری سازمانی و سایر اندازه گیری­ها را اظهار می‌نماید (جعفری و همکاران،1386) و بهره گیری از آن، یادگیری حاصل از مدیریت دانش را مستقیماً به عملکرد فرآیند سازمان ارتباط می‌دهد که به نوبه خود با عملکرد کلی سازمان ارتباط دارد(با و شائمی برزکی،1384).مفهوم کارت امتیازی متوازن، شیوه عملیاتی کردن بعد دانش را در بر نمی­گیرد و برای دانش شاخصی را ارائه نمی­دهد. هر سازمان بایستی یک سری شاخص خاص خود را پیدا کند که متناسب با شرایط و مقتضیات آن طراحی شده باشد تا متغیر­های مهم خود را ثبت و کنترل کند. متناسب با هر جنبه مدل کارت امتیازی متوازن، مجموعه­ای از شاخص­ها و سنجه­ها، در محورهای اصلی تعریف می­گردد و وضعیت سازمان به واسطه­ی آن­ها مورد سنجش قرار می­گیرد (لطیفی و موسوی،1387). در جدول (2-2) بعضی از شاخص­های مربوط به ابعاد ابزار را نشان می­دهد: (چن و همکاران،2009):

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد