پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعاریف عملیاتی

با در نظر داشتن مدل بکارگرفته شده در این پژوهش و اجزای آن، تعاریف عملیاتی اجزای مدل به تبیین زیر می باشد:

کارت امتیازی متوازن: در این پژوهش از این ابزار برای سنجش اثربخشی مدیریت دانش بهره گیری و چهار بعد آن به عنوان شاخص­های اثربخشی مدیریت دانش در نظر گرفته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعد مالی: در این مطالعه این بعد مربوط به بودجه و امکانات می­گردد.

بعد مشتری: این بعد برای سنجش تأمین انتظارات مشتریان از شاخص­هایی در مورد دانشجو و شهرت و اعتبار بهره گیری می­کند.

بعد نوآوری و یادگیری: در این مطالعه مقصود از این بعد، توانمند­سازی کارکنان، اساتید، وضعیت تکنولوژی اطلاعات، وضعیت برنامه ریزی استراتژیک و نوآوری می باشد.

بعد فرآیندهای داخلی: ظرفیت و خدمات، کارکنان، استاندارد­سازی، ارزیابی عملکرد و تکنولوژی از شاخص­های این بعد هستند.

فرآیندهای چرخه دانش: در این پژوهش، از این فرآیندها به عنوان ابعادی برای شاخص­های اثربخشی مدیریت دانش بهره گیری شده می باشد که شامل فرآیند­های زیر می باشد:

فرآیند خلق دانش: این فرآیند توسط دو معیار شناخت یا درک وظیفه و اطلاعات شناخته می­گردد.

فرآیند ذخیره دانش: در این مطالعه مقصود از فرآیند ذخیره، به­کارگیری بانک­های اطلاعاتی، مدیریت سیستماتیک دانش مرتبط با وظایف سازمانی و ظرفیت فردی برای ذخیره­سازی دانش می باشد.

فرآیند تسهیم دانش: تسهیم دانش کلیدی و زیر ساخت های تسهیم دانش، محتوای این فرآیند هستند.

فرآیند به­کارگیری دانش: مقصود از این فرآیند، اندازه بهره گیری از دانش سازمان و فرهنگ سازمانی مطلوب برای بهره گیری از دانش می باشد.

فرآیند درونی­سازی دانش: این فرآیند با ظرفیت موجود برای بومی­سازی دانش مربوط به وظایف سازمانی، فرصت آموزشی و درجه یادگیری سازمانی شناسایی می­گردد.

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد