پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش

1-8-1- تعاریف مفهومی

     –مدیریت دانش: مدیریت دانش فرآیند خلق دانش، کسب دانش، ذخیره دانش، به اشتراک­گذاری دانش، به­کارگیری دانش و ارزیابی دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان می باشد که از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دست‌یابی به اهداف سازمانی صورت پذیرد (افرازه،1386).

   – شاخص عملکرد مدیریت دانش: لی و همکاران[1] در سال (­2005) برای ارزیابی عملکرد یک سازمان در اجرای مدیریت دانش، معیاری با عنوان شاخص عملکرد مدیریت دانش ارائه کردند. با اندازه­گیری اثربخشی چرخه دانش، این شاخص اندازه­گیری می­گردد. چرخه دانش، از جمع جبری اثربخشی فرآیند­های تشکیل­دهنده سیستم مدیریت دانش تشکیل شده می باشد که از پنج مؤلفه تشکیل یافته و تأثیر هر یک از مراحل پنج­گانه فرآیند چرخه دانش[2] شامل خلق دانش، جمع­آوری دانش، تسهیم دانش، به­کارگیری دانش و درونی­سازی دانش را در محاسبه شاخص مورد نظر قرار می­دهد.

    فرآیند چرخه دانش: چرخه دانش شامل فرآیند­هایی می باشد که به بکارگرفته می­گردد تا دانش ایجاد، منتقل و به بکارگرفته گردد و خود منتج به دانش جدید گردد. در واقع در چرخه دانش، داده به اطلاعات تبدیل می­گردد، اطلاعات دست‌چین و تقویت شده و تبدیل به دانش می­گردد. این دانش سپس به کار گرفته می­گردد و نتایج آن مستند می­گردد و داده، اطلاعات و دانش جدیدی را ایجاد می­نماید. در فرآیند درونی­سازی چرخه دانش، حافظه سازمانی کاربرد دارد که مقصود از آن توانایی سازمان برای حفظ و نگهداری دانش می باشد رادینگ[3]،1383؛ به نقل از لطیفی و موسوی،1387.

فرآیند خلق دانش: دانش هنگامی که افراد، روش­های جدید انجام کار­ها را دریافته یا مهارت جدیدی کسب می­نمایند، خلق می­گردد. گاهی اوقات دانش خارجی وارد سازمان می­گردد. (حسن بیگی، 1389).

فرآیند ذخیره دانش: دانش مفید و مناسب بایستی به شکلی منطقی در یک مخزن دانش، به گونه­ای ذخیره گردد که دیگران نیز در سازمان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند (حسن بیگی، 1389).

فرآیند تسهیم دانش: انتشار، تبادل و به اشتراک­گذاری دانش­های خلق شده و کسب شده در سازمان از طریق جلسات بحث گروهی، سوال و جواب با نخبگان و یا حتی ارسال یک ایمیل به اعضای سازمان تعریف می­گردد (گولد و همکاران[4]،2001).

-فرآیند به­کارگیری دانش: این فرآیند یعنی بهره گیری واقعی از دانش که شامل مکانیسم­های دست‌یابی سازمان به دانش مورد نیاز می­باشد و به مقصود افزایش اثربخشی و بهره­وری در سازمان صورت می­گیرد (داونپورت[5]،1998).

فرآیند درونی­سازی دانش: درونی­سازی دانش در واقع تبدیل دانش تصریحی به دانش ضمنی سازمان می باشد (نوناکا[6]،1994).

اثربخشــــی مدیریت دانش: مقصود از اثر­بخشی مدیریت دانش­، برآورده کردن اهداف مدیریت دانش و رضایتمندی از آن می باشد (صمیمی و آقایی،1384).

کارت امتیازی متوازن: کارت امتیازی متوازن یک چهارچوب ارزیابی عملکرد می باشد که با مجموعه­ای از مقیاس­های مالی و غیر مالی، یک نگاه کامل به عملکرد شرکت می­اندازد (کاپلان ونورتون[7]،1996). کارت امتیازی متوازن به مدیران اجازه می­دهد تا به تجارت از چهار بعد مهم نگاه کنند:

بعد مالی: این بعد، نوعاً حاوی مقیاس­های سنتی عملکرد مالی می باشد که معمولاً به سودآوری مربوط می­گردد. معیارهای ارزیابی معمولاً سود، جریان نقدینگی، بازگشت سرمایه صرف شده و ارزش اقتصادی می­باشند.

بعد مشتری: مشتریان منبع سود­آوری کسب ­و کارند؛ پس ارضای نیاز­های مشتری هدفی می باشد که شرکت‌ها دنبال می­کنند. در این بعد، مدیریت مشتریان هدف مورد انتظار و اجزای بازار هدف را برای واحد­های عملیاتی.

تعیین می­کند و به عملکرد واحدهای عملیاتی در این اجزای بازار هدف نظارت می­کند. نمونه­هایی از این مقیاس­های اصلی و ذاتی شامل: رضایت مشتری، حفظ مشتری، کسب مشتری جدید، جایگاه بازار و سهم هدف می باشد.

بعد فرآیند­های داخلی: هدف از این بعد این می باشد که با برتری یافتن در بعضی فرآیند­های کسب ­و کار که عظیم­ترین اثر را دارند، رضایت مشتریان و ذینفعان جلب گردد. در تعیین اهداف و مقیاس­ها، اولین مرحله می‌بایست تحلیل زنجیره ارزش باشد. یک فرآیند عملیاتی قدیمی، می­بایست برای درک اهداف بعد مالی و مشتری تعدیل گردد. پس بایستی یک زنجیره ارزش فرآیند کسب ­و کار که قادر به برآوردن نیاز­های فعلی و آتی می باشد، ایجاد گردد. یک زنجیره ارزش داخلی شرکت شامل سه فرآیند، نوآوری، عملیات و خدمات پس ­از ­فروش می­باشد.

بعد نوآوری و یادگیری: هدف اولیه این بعد فراهم کردن زیر بنایی جهت دست‌یابی به اهداف سه بعد دیگر و ایجاد رشد بلند مدت و بهبود از طریق افراد، سیستم­ها و رویه­های سازمانی می باشد. از آنجایی که کارکنان برای شرکت­ها یک سرمایه غیر محسوس هستند، در رشد کسب و کار سهیم می­باشند، این بعد به مقیاس عملکرد کارکنان مثل رضایت کارکنان، تداوم آموزش و مهارت­ها تاکید می­کند (کاپلان ونورتون،1996).

 

فرآیند تحلیل شبکه‌ای[8]­(ANP): فرآیند تحلیل شبکه­ای یکی از تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره می باشد که توسط ساعتی به مقصود ارائه راه حل برای آن دسته از مسایل تصمیم­گیری چند معیاره که روابط و همبستگی متقابل در میان سطوح تصمیم­گیری (هدف،معیار­های تصمیم­گیری و زیر معیارهای آن، آلترناتیوها) هست، ارائه شده می باشد. فرآیند تجزیه­ و­ تحلیل شبکه­ای بسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی[9] (AHP) می باشد (ساعتی[10]،2004).

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. 1. Lee et al.

.Knowledge circulation process. 2

3.Rading

1.Gold et al.

  1. 2. Davenport

3.Nonaka

  1. 4. Kaplan &Norton

[8]. Analytical Network Process

[9] . Analytical hierarchy Process

[10] .Saaty

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد