پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

– سوال پژوهش

1-6- روش پژوهش

   این پژوهش نیز با مرور ادبیات موضوع، مطالعه و مقایسه شاخص­ها و ابزارهای موجود در این زمینه، از رویکردی یکپارچه در قالب تکنیک فرآیند تحلیل شبکه­ای[1] (ANP) برای سنجش اندازه اثربخشی مدیریت دانش و مقایسه دانشکده­های دانشگاه مازندران بهره گیری کرده می باشد که در آن ابعاد کارت امتیازی متوازن[2] (BSC) به عنوان شاخص­های سنجش اثربخشی و ابزار شاخص عملکرد مدیریت دانش[3] (KMPI) به عنوان فرآیندهای چرخه دانش شناسایی شدند. همچنین داده­های پژوهش با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی بین خبرگان دانشگاه جمع­آوری شده‌اند و از نرم­افزار Super Decisions نیز برای تجزیه­ و­ تحلیل داده­ها بهره گیری شده می باشد.

 

1-7- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این پژوهش اثربخشی مدیریت دانش می باشد.

قلمرو مکانی: در این پژوهش، دانشکده­های دانشگاه مازندران از لحاظ اثربخشی مدیریت دانش و از دید خبرگان­ این دانشگاه مورد مطالعه قرارگرفته شده­اند.

– قلمرو زمانی: داده­های این پژوهش در نیمه اول سال 1391 جمع­آوری شده می باشد.

 

 

1-8- تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش

1-8-1- تعاریف مفهومی

     -مدیریت دانش: مدیریت دانش فرآیند خلق دانش، کسب دانش، ذخیره دانش، به اشتراک­گذاری دانش، به­کارگیری دانش و ارزیابی دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان می باشد که از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دست‌یابی به اهداف سازمانی صورت پذیرد (افرازه،1386).

   – شاخص عملکرد مدیریت دانش: لی و همکاران[4] در سال (­2005) برای ارزیابی عملکرد یک سازمان در اجرای مدیریت دانش، معیاری با عنوان شاخص عملکرد مدیریت دانش ارائه کردند. با اندازه­گیری اثربخشی چرخه دانش، این شاخص اندازه­گیری می­گردد. چرخه دانش، از جمع جبری اثربخشی فرآیند­های تشکیل­دهنده سیستم مدیریت دانش تشکیل شده می باشد که از پنج مؤلفه تشکیل یافته و تأثیر هر یک از مراحل پنج­گانه فرآیند چرخه دانش[5] شامل خلق دانش، جمع­آوری دانش، تسهیم دانش، به­کارگیری دانش و درونی­سازی دانش را در محاسبه شاخص مورد نظر قرار می­دهد.

Analytical Network Process  .1

Balanced scorecard.2

Knowledge management performance index.3

  1. 1. Lee et al.

.Knowledge circulation process. 2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد