دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه اجتماعی و توسعه مالی

 

همانگونه که تصریح گردید، اعتماد از مهم ترین مولفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی به شمار می رود. اعتماد در زندگی امروزه تأثیر های بسیاری را اعمال می کند. از بالاترین سطوح اجتماعی مانند اعتماد مردم به حاکمان تا سطوح خرد و میان فردی مانند ورود به یک زندگی مشترک. سطح بالای اعتماد در یک جامعه موجب پایین آمدن بسیاری از هزینه ها از قبیل هزینه های مالی، روانی، زمانی و… شده و نااطمینانی های انجام هر فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد. از بارزترین کارکردهای اعتماد در جوامع قدیم می توان به تأثیر آن در مبادلات کالا به کالا و در جوامع مدنی امروزی می توان به تأثیر مهم آن در ایفای تعهدات مالی تصریح نمود. به عنوان مثال اطمینان از باز پرداخت اصل و سود سپرده ها توسط بانک ها، پرداخت خسارت از جانب شرکت های بیمه، دریافت وجه نقد در ازای تحویل کالا، بازپرداخت قرض های غیررسمی، خانوادگی و یا دوستانه همگی به سطح معینی از اعتماد نیازمندند. چالش مهم در مبادلات میان فردی این می باشد که هر یک از طرفین چگونه می تواند از پایبندی طرف مقابل به تعهداتش اطمینان حاصل کند؟ پاسخ مناسب به این پرسش را بایستی در سطح اعتماد میان دو طرف جست و جو نمود.

از آن جا که هر معامله در دوره ای از زمان انجام می گردد، تقریباً هر معامله در درون خود جزئی از عنصر اعتماد را داراست ]151[. پاتنام ]78[ و لاپورتا و همکاران[1] ]152[، اعتماد به نهادها را مهم ترین جنبه ارتباط سرمایه اجتماعی با حوزه های مالی می دانند. در اجتماعات با سرمایه اجتماعی بالا، مردم اعتماد بیشتری به یکدیگر دارند. سطوح بالای سرمایه اجتماعی به معنی برخورداری از سطح بالایی از اعتماد می باشد. با در نظر داشتن این تعریف، اعضای اجتماعی که سرمایه اجتماعی بالایی دارد راحت تر به یکدیگر اعتماد می کنند، زیرا که از دیگر افراد اجتماع انتظار دارند در چارچوب هنجارهای اجتماعی رفتار کنند. به زبان دیگر، شبکه های اجتماعی جایگاه بهتری برای تنبیه کسانی که کج روی می کنند، فراهم می آورند ]18[.

مناطق با سرمایه اجتماعی پایین تکیه شدیدی بر انجام معامله داخل زیر گروه هایی مانند خانواده و دوستان دارند ]87[ و در جامعه ای با سطح اعتماد بالا، افراد کمتر تمایل دارند تا به مقصود حراست از خود پیش روی تجاوزهای غیرقانونی و تبهکارانه، منابع مالی تخصیص دهند. این کار ممکن می باشد با پرداخت مالیات، رشوه و یا حتی به وسیله تجهیزات و خدمات ایمنی صورت پذیرد. نک و کیفر ]84[ از بعضی معاملات مانند تحویل کالاها و خدمات با پرداخت هزینه در آینده، قراردادهای کارکنان در مشاغلی که نظارت مدیریت بر آن ها دشوار می باشد و نیز تصمیمات سرمایه گذاری و پس اندازهایی که تکیه زیادی بر ضمانت های دولتی دارند به عنوان معاملات حساس نسبت به اعتماد نام می بردند و در ادامه اضافه می کنند افراد در جوامع با سرمایه اجتماعی بالاتر منابع مالی کمتری را جهت رشوه، به کارگیری سرویس های حفاظت شخصی و اعمال خشونت برای دفاع از حقوق اموال خود به کار می بندند.

نظریه سنتی نئوکلاسیک بر این اعتقاد می باشد که مکانیسم های معامله بدون هزینه هستند. اما بر خلاف اندیشه سنتی نئوکلاسیک بعضی نظریه پردازان اقتصاد نهادگرا معتقد بر هزینه دار بودن معاملات هستند، برای مثال نورث[2] ]48[ تحلیل های مفیدی را در مورد انواع مختلف هزینه های معامله در یک اقتصاد ارائه داده می باشد. این ها در پیش شرط های بازارهای مالی کارا منعکس شده اند که شامل یک زیربنای نهادی قدرتمند می شوند. سیستم های مالی نیازمند هزینه های معاملاتی پایین ( به ویژه هزینه های واسطه گری اعتباری پایین ) برای پشتیبانی از تعمیق مالی بهینه در بخش مالی هستند.

بر اساس رابیسون و سایلز[3] ]153[ سرمایه اجتماعی مانند سرمایه های مالی قابل تعویض می باشد. به عنوان مثال شخص A می تواند از سرمایه اجتماعی متقابل خود با شخص B بهره گیری کرده و او را به انجام مبادله با شخص C که مایل به انجام معامله می باشد ترغیب نماید.

فوکویاما ]154[ سرمایه اجتماعی را دارایی مولدی می داند که از طریق شکل گیری اعتماد و علاقه موجب کاهش هزینه های مبادله می گردد. حلقه رابط بین سرمایه اجتماعی و حوزه های اقتصادی مانند توسعه مالی، مبادله می باشد. مبادله نیز بر اساس اعتماد ( به عنوان یکی از اجزای کلیدی سرمایه اجتماعی ) استوار می باشد و آن چه که سبب افزایش اعتماد در جامعه و کاهش فرصت طلبی افراد می گردد تقویت سرمایه اجتماعی مثبت می باشد. پیشرفت های اقتصادی در جامعه در گرو تقویت سرمایه اجتماعی می باشد و در این فرایند تأثیر قابلیت اعتماد در تعاملات تجاری کاملاً برجسته می باشد. اصل مبادله مشروط به شرایط مکان و زمان می باشد و ایجاد پوشش های آهنین برای قراردادها غیرممکن می باشد. هرگاه قانون قراردادها و ضمانت اجرایی رسمی آن ها نتواند مانع فرصت طلبی افراد گردد، شبکه ها و اعتماد ابزارهایی برای تنظیم تعاملات خواهند بود. پس تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی را می توان حداقل از کانال قراردادهای مالی و تأثیر اعتماد در آن ها دنبال نمود ]155[.

یکی از مکانیزم های تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی اقتصادی، اثرگذاری آن از طریق سطح اعتماد عمومی می باشد. از آن جا که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی اعتماد محورند، سرمایه اجتماعی بایستی دارای تاثیرات عمده ای بر توسعه بازارهای مالی باشد. تمایل افراد به امضای قراردادهای مالی به قابلیت اجرایی قراردادها و اندازه اعتماد به طرف قرارداد بستگی دارد. قراردادهای مالی چیزی غیر از پرداخت مقداری پول در ازای قول دریافت بازده بیشتر در آینده نیست. چنین مبادله ای نه تنها وابسته با الزامات قانونی قرارداد بلکه وابسته به اندازه اعتماد میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر می باشد. به دلیل اینکه سرمایه اجتماعی یکی از اجزای تعیین کننده اعتماد می باشد، بایستی بر سطح توسعه مالی نیز تاثیرگذار باشد. وجود اعتماد میان گروه های خاص ممکن می باشد دارای تاثیرات پیچیده ای بر قراردادهای مالی باشد. به عنوان مثال تجار الماس در شهر نیویورک که متعلق به شاخه یهودیان ارتودوکس می باشند، جهت انجام معاملات خود از قرارداد بهره گیری نمی کنند و اعتماد گروهی موجود میان آنان جهت انجام معاملات کافی می باشد. واضح می باشد که اعتماد درون گروهی و اعتماد عمومی موجب توسعه فعالیت های مالی میان فعالان چنین بازارهایی می گردد ]156[. بعضی محققان در مطالعه موردی خود بر روی کشور ایتالیا نشان دادند سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر سطح توسعه مالی در این کشور می باشد ]156[.

[1] La Porta et al

[2] North

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Robison & Siles

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد