پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف مدیریت دانش:

   در خصوص تعریف مدیریت دانش توافقی وجود ندارد و تعاریف گوناگونی در این خصوص ارائه گردیده می باشد که هر یک ابعادی از این موضوع را نمایش می­دهد. با مطالعه و تحلیل تعاریف موجود در زمینه مدیریت دانش، چند نمونه از تعاریفی که جامع،کاربردی و دقیق هستند مختصراً در ذیل به آن­ها تصریح می­گردد:

– مالهوترا[1] (­2000) تعریف خود از مدیریت دانش را اینگونه ارائه می­دهد: مدیریت دانش، فرآیندی می باشد که به واسطه آن سازمانها در زمینه (یادگیری) درونی کردن دانش (­کدگذاری) دانش بیرون کردن دانش و توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را کسب می­کنند.

-سویبی[2] (1997) معتقد می باشد مدیریت دانش، هنر خلق ارزش بوسیله بکارگیری سرمایه­های فکری می­باشد.

-حسن علی[3] (2002 ) مدیریت دانش را به عنوان یک مجموعه پدیدار شده از استراتژیها و راهکارها برای خلق، نگهداری و بهره گیری دارایی­های دانش (شامل افراد و اطلاعات) تعریف می­کند که اجازه می­دهد دانش در زمان مناسب و به افرادی که نیاز دارند جریان یابد، بطوری که آنها بتوانند از این دارایی­ها برای ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت بهره گیری کنند.

-پرز[4] معتقد می باشد مدیریت دانش عبارت می باشد از گردآوری دانش، قابلیت های عقلانی و تجربیات افراد یک سازمان و ایجاد قابلیت بازیابی برای آنها به عنوان یک سرمایه سازمانی (پرز،1999).

-هیبارد[5] مدیریت دانش را فرآیند به­دست­آوردن تخصص گروهی در یک شرکت می­داند که بالاترین درآمد و ارزش را به وجود می­آورد. به نظر وی، این تخصص می­تواند در پایگاه داده، اسناد و مغز افراد وجود داشته و مبادله گردد (آکونویو[6]،2003).

-هاونز و ناپ[7] بر این باور هستند که مدیریت دانش را می­توان ­”تأکیدی از فنآورانه و اجتماعی”­ بر شمرد و در آن حساب ویژه­ای را برای در نظر داشتن افراد، فرهنگ و ساختار سازمانی و اقدامات فناوری اطلاعات باز نمود (هاونز و ناپ، 1999).

-مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا[8] مدیریت دانش را راهبردهای نظام مند و فرآیندهای تعریف، به دست آوردن، انتقال و به­کاربردن اطلاعات و دانش توسط افراد و سازمان جهت ایجاد نوآوری، رقابت و ارتقاء بهره­وری تعریف می­کند (آکونویو،2003).

-مدیریت دانش فقط مدیریت بر دانش­های سازمان نمی­باشد بلکه مدیریت سازمان با نگاه دانش محور می باشد. به اختصار این تعریف مبین این موضوع می باشد که کدام دانش­ها برای سازمان حیاتی بوده و وضع سازمان در هر کدام از این حوزه­ها با در نظر داشتن جهت گیری­های آتی چگونه می­باشد. به بیانی دیگر سازمان به چه اندازه دانش دارد­، با در نظر داشتن اهداف تعیین شده چه اندازه دانش داشته باشد و از چه طریقی می­توان این شکاف دانشی را پوشش داد. در یک نگاه کلی می­توان گفت مدیریت دانش می­تواند همان سازماندهی دانسته­ها باشد، یعنی کوشش برای به دست­آوردن دانش ضروری، اشتراک اطلاعات در داخل یک سازمان و تاکید بر تقویت حافظه سازمانی به مقصود بهبود طریقه تصمیم­گیری، افزایش تولید و طرفداری از نوآوری در سازمان (دهقان نجم، 1388).

[1]. Malhotra

[2]. Sveiby

[3]. Hasanali

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]. perez

[5].Hibarrd

[6].­Okunoye

[7]­.Havensand and Knapp

[8]. American Productivity and Quality Center

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد