پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

 

مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه­ای از فرآیندهای سازمانی می باشد که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات طرفداری کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می­سازد. بدین مقصود و به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز می باشد که بتوان با بهره گیری از آن از اندازه اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان آگاه گردید. این آگاهی از وضعیت مدیریت دانش به سازمان کمک می­نماید تا نقاط ضعف و کاستی­ها­ی مدیریت دانش خود را در جهت حفظ برتری­های رقابتی و یا افزایش آن، به درستی تشخیص و اقدامات مناسبی در جهت آن انجام دهد.

این پژوهش نیز با مطالعه و مقایسه­ی شاخص­ها و ابزارهای موجود در این زمینه، از رویکردی یکپارچه در قالب تکنیک فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) برای محاسبه اندازه اثربخشی مدیریت دانش و مقایسه دانشکده­های دانشگاه مازندران بر اساس آن بهره گیری کرده می باشد که در آن ابعاد کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان شاخص­های اثربخشی و ابزار شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI) به عنوان فرآیندهای چرخه دانش در نظر گرفته شده می باشد. داده­های پژوهش با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی بین خبرگان دانشگاه جمع­آوری شده و نرم­افزار Super Decisions نیز برای تجزیه­و­تحلیل داده­ها بکار رفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بعد فرآیندهای داخلی و به­کارگیری دانش مهم‌ترین شاخص و فرآیند هستند. همچنین اندازه اثربخشی مدیریت دانش دانشکده­های علوم پایه در مقایسه با دانشکده­های علوم انسانی و علوم مهندسی بیشتر می باشد. در نهایت پیشنهاداتی نیز برای بهبود آن­ها بر اساس فرآیند­های دانش ارائه شده می باشد.

 

­واژه­های کلیدی: مدیریت دانش، سنجش اثربخشی، فرآیند تحلیل شبکه­ای، کارت امتیازی متوازن، دانشگاه مازندران.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

 

 

 

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

 

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد