دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده فارسی:

 

هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد. برای این مقصود یک شاخص معکوس از سرمایه اجتماعی و یک شاخص اساسی از توسعه مالی به کار گرفته گردید و سپس به کمک الگوی تصحیح خطای برداری، ضرایب مدل تخمین زده گردید. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در اقتصاد ایران داشته و یک ارتباط سببی یک سویه از سرمایه اجتماعی به توسعه مالی مستقر می باشد.

 

 

 

 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی – توسعه مالی – الگوی تصحیح خطای برداری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-1) هدف کلی

 

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

 

2-3-1) اهداف اختصاصی

 

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد