پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص عملکرد مدیریت دانش:

در این شاخص با اندازه­گیری تاثیر چرخه دانش، این شاخص اندازه­گیری می­گردد. چرخه دانش از جمع جبری تاثیر فرآیند­های تشکیل دهندۀ سیستم مدیریت دانش تشکیل شده می باشد. از آن جایی که  فرآیند­های تشکیل­دهندۀ سیستم مدیریت دانش در صنایع و سازمان­های مختلف، متفاوت می باشد لذا اجزای تشکیل­دهنده این شاخص می­تواند متغیر باشد. مقصود از چرخه دانش شامل فرآیند­هایی می باشد که به کار گرفته می­گردد تا دانش ایجاد، منتقل و به کار گرفته گردد و خود منتج به دانش جدید گردد. در واقع در چرخه دانش، داده به اطلاعات تبدیل می­گردد، اطلاعات دست‌چین و تقویت شده و تبدیل به دانش می­گردد. این دانش سپس به کار گرفته می­گردد و نتایج آن مستند می­گردد و داده، اطلاعات و دانش جدیدی را ایجاد می­نماید. در فرآیند درونی­سازی چرخه دانش، حافظه سازمانی کاربرد دارد که مقصود از آن توانایی سازمان برای حفظ و نگهداری دانش می باشد )رادینگ،1383؛به نقل از لطیفی و موسوی،1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-عنصر اول در فرآیندهای چرخه دانش خلق دانش می باشد. این فرآیند با تنوعی از دانش ضمنی و صریح سر و کار دارد و از طریق تشویق روابط متقابل هم­افزایانه (سینرژیک) افراد با پیش زمینه­های متفاوت، تسریع پیدا می­کند.

-ذخیره دانش دومین عنصر می باشد که همه­ی افراد در شرکت بایستی به پایگاه برای بدست آوردن دانش مربوط و مناسب دسترسی داشته باشند تا در کار و تصمیم­گیری به آن‌ها کمک کند. دانش ذخیره شده در شرکت می­تواند تأثیر مهمی در حذف موانع و ناکارآمدی اعمال کند و هم‌زمان باعث بهبود عملکرد مدیریت گردد. به هر حال اگر دانش خلق شده از طریق مدیریت طی سال‌ها به صورت سیستماتیک انباشته نگردد، نمی­تواند برای نیاز­های تصمیم­گیری آینده مفید واقع گردد.

– عنصر سوم تسهیم دانش می باشد، که انتشار دانش را ارتقا می­دهد و همچنین در ایجاد فرآیندهای کاری دقیق و دانش محور؛ که کارکنان خودشان را به عنوان کارکنان دانشی بدانند، مشارکت دارد. اگر آن‌ها بتوانند دانش را از منابع دانش مدیریت شده به وسیله سازمان پیدا کنند، می­توانند آن را بکار گیرند و کارشان را با موفقیت انجام داده و کامل نمایند. این امر برای دست‌یابی به بهبود عملکرد، به ادغام دانش از منابع متعدد نیاز دارد .

-به­کارگیری دانش، چهارمین عنصر فرآیند­ چرخه دانش می­باشد.این فرآیند می­تواند در همه­ی سطوح مدیریت در شرکت رخ دهد: یکی از اشکال رایج در به­کارگیری دانش اتخاذ بهترین تجربه از سازمان‌های پیشرو، کشف دانش مربوط و به­کارگیری آن می باشد.

-پنجمین عنصر فرآیندهای چرخه دانش، درونی­سازی دانش می­باشد ممکن می باشد زمانی صورت گیرد که کارکنان دانشی، دانش مربوط و مناسب را کشف کرده، بدست ­آورند سپس آن­را بکار ­گیرند. پس درونی­سازی ممکن می باشد باعث ایجاد دانش جدید گردد و همچنین اساسی برای خلق دانش فراهم می­آورد.

پس فرآیند چرخه دانش همیشه در شرکت اجرا می­گردد و دانش سازمانی را به عنوان پشتیبانی فعالیت‌های مدیریت از فرآیند چرخه دانش ، افزایش می­دهد. اگر کارایی فرآیند چرخه دانش افزایش یابد، شاخص عملکرد مدیریت دانش بهبود خواهد پیدا نمود و شرکت‌ها به شرکت‌های دانش محور تبدیل می­شوند. (لی و همکاران،2005)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد