پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرآیند تحلیل شبکه :

   یکی از تکنیک­های اولیه در تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره AHP می­باشد که برای حل اکثر مسائل پیچیده مناسب می باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توسط ساعتی در سال 1980 و به عنوان روشی برای حل مسائل تصمیم­گیری اقتصادی اجتماعی مطرح گردید و پس از آن برای حل طیف گسترده­ای از مسائل تصمیم گیری به کار گرفته گردید. AHP یک مسأله تصمیم­گیری را در سلسله مراتب مختلف شامل هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه­های تصمیم ساختاردهی نموده و بستر گسترده­ای را فراهم می­آورد تا از این طریق بتوان تمام مسائل با خواص حسی بودن[1]، عقلانی بودن[2] و غیر عقلانی بودن[3] با وجود چند هدفه بودن و چند معیاره بودن و چند تصمیم­گیرنده بودن را در شرایط قطعی یا نامطمئن و در حضور گزینه­های مختلف را حل نمود. در AHP فرض اساسی این می باشد که مسأله‌ی تصمیم‌گیری را می­توان به شکل خطی از بالا به پایین همانند یک سلسله مراتب، تجزیه و تحلیل نمود. در این حالت، سطوح بالاتر به گونه کارکردی مستقل از همه­ی سطوح پایین­تر خود می‌باشند و همچنین، عناصر واقع در هر سطح نیز مستقل از هم در نظر گرفته می شوند (سیپاهی و تایمر[4]،2010؛ وو و همکاران، 2008؛ چونگ و همکاران[5]، 2005). اما بسیاری از مسائل تصمیم‌گیری را نمی‌توان در قالب یک مدل سلسله مراتبی توصیف نمود و این به دلیل تعاملات بین فاکتورهای مختلف می باشد، که بعضاً فاکتورهای سطح بالا وابستگی خاصی به فاکتورهای سطح پایین یا فاکتورهای هم­سطح خود دارند. به مقصود غلبه بر این محدودیت، ساعتی در سال 1996 یک رویکرد سوپرماتریسی را که ANP نامیده می گردد، مطرح نمود که، به عنوان تعمیمی از AHP می باشد. در واقع، ساعتی روش AHP را برای حل مسائلی در حالت استقلال بین معیارها، و روش ANP را برای حل مسائلی با وجود وابستگی‌ها و بازخوردهای میان معیارها پیشنهاد کرده می باشد (وو و همکاران، 2008؛ لی و کیم[6]، 2000). در صورت وجود وابستگی بین معیارهای یک سطح یا بین معیارهای سطوح مختلف مسأله از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم غیر خطی یا سیستم توأم با باز خور را می­دهد، که در این صورت برای محاسبه وزن عناصر نمی­توان از قوانین و فرمول­های سلسله مراتبی بهره گیری نمود. در این حالت برای محاسبه وزن عناصر بایستی از تئوری شبکه­ها بهره گیری نمود. شکل (2-5) تفاوت سلسله مراتب و شبکه را نشان می­دهد.

[1]. Intuitive

[2]. Rational

[3]. Irrational

[4]. Sipahi & Timor

[5]. Chung et al.

[6]. Lee & Kim

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد