دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتماد در بانکداری آنلاین

زمانیکه پذیرش بانکداری آنلاین مطالعه می گردد ،دو نوع از اعتماد مهم می باشند : اعتماد به بانک و اعتماد به کانال الکترونیکی ، معمولا دربانکداری الکترونیک روشهایی مانند وفادار بودن به برند و یا ارائه دهنده خدمات که شناخته شده می باشد و قابل اعتماد هستند بهره گیری میشوند،مخصوصا در زمینه های آنلاین که تعامل بین خریدار و فروشنده کم می باشد اعتماد اهمیت بسیاری دارد( هوآنگ[1] و همکارانش 2004،41).

اعتماد عنصری مهم و موثر بر رفتار مصرف کننده می باشد و موفقیت بهره گیری از فن آوریهایی مانند تجارت الکترونیکی را تعیین می کند(هالس اپل [2]و ساسید هران، 2005،378).اعتماد به عنوان میزانی می باشد که یک فرد معتقد می باشد که بهره گیری از بانکداری انلاین امن می باشد و هیچ تهدید و خطری برای حریم خصوصی ندارد،تعریف میشود. عنصر امنیت و حفظ حریم خصوصی از آگاهی مشتریان به اینکه آیا عقیده دارند که معاملات در بانکداری اینترنتی امن و خصوصی هست یا نه،متمرکز می گردد.چنین تعریفی به تعریف اریکسون [3]و همکارانش(2005) مشابه می باشد که درتعریف آنها اعتماد از آگاهی مشتریان از امنیت و قابلیت اعتماد سیستم بانکداری آنلاین تعریف می گردد(لانگ چونگ[4]همکاران،274،2010).

تفاوتهای زیادی درتعریف اعتماد درحوزه های مختلف وجوددارد این موضوع ،موجب ابهام درتعریف آن شده می باشد .«داج »اعتمادراشامل دوعنصر می داند :اطمینان به توانایی ونیت (قصد)

دانسی وکانون براساس پژوهش های روانشناسی اجتماعی بازاریابی تعریف مشابهی ازابعاد اعتمادارائه کرده اند .آن ها اعتماد را برداشت ذهنی از اعتبار وخیرخواهی طرف اعتماد می دانند . بعد اول این تعریف اندازه اعتقاد فرد به این می باشد که طرف مقابلش تاچه حد مهارت انجام کارابه طورکارا ومطمئن دارد .بعد دیگر اعتماد این می باشد که یک طرف تاچه اندازه به صورت صادقانه ،به رفاه وخوشبختی طرف دیگر علاقه مند می باشد (دانسی[5]وکانون ،213،1997).

ساثی[6] (1999) نشان داد که نگرانیهای امنیت و حریم خصوصی به عنوان “بزرگترین مانع” از پذیرش بانکداری انلاین در استرالیا شناخته شده می باشد .اعتماد در بانکداری اینترنتی بخاطر محیط مجازی اش نسبت به بانکداری سنتی مهمتر و پیچیده تر می باشد.از اینرو،برای تکمیل معامله خرید،مشتریان مجبور هستند به تجارت آنلاین و معاملات آنلاین بانک اعتماد کنند.بدون اعتماد ،مشتری از انجام هرگونه معامله آنلاین اجتناب خواهد نمود.بویژه این امر در فرهنگ جوامع  مهم می باشد که به موجب آن معاملات رو در رو انجام می شوند و بیشتر افراد تجربه کمی در معاملات اینترنتی دارند(لانگ چونگ[7]همکاران،274،2010).

گرانبر-کراتر[8] و فائولانت(2008) این موضوع را که اگر اعتماد تکنولوژی نقشی موثر بر بهره گیری از بانکداری اینترنتی می باشد را مطالعه کردند.یک عاملی که اعتماد تکنولوژی را تحت تاثیر قرار می دهد این می باشد که آیا سیستم امن می باشد یا نه؟ و آنها توصیه کدند که برای بانکها این امر ممکن می باشد که امنیت سیستم را برای افزایش سطح اعتماد مشتریان توسعه دهند(گرانبر-کراتر و فائولانت،484،2008).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهانگیر[9]و بگام(2008)دریافتند که اعتماد مشتری به امنیت و حفظ حریم خصوصی هر دو از عوامل مهم و موثر بر اتخاذ و بهره گیری از بانکداری انلاین در بنگلادش می باشند.(یکی دیگر از کشورهای در حال توسعه)(جهانگیرو بگام،33،2008). که درست مانند ایران،در مرحله اولیه بکارگیری بانکداری آنلاین می باشد.

بانکداری آنلاین توسط یک موسسه مالی اداره می گردد تا یک شخص،پس انتظار می رود اعتماد مشتری به یک بانک مهم باشد.به مفهوم کلی اعتماد به بانک ،یک سابقه ای از ریسک تصور شده می باشد زیرا اگر عدم اعتماد وجود داشته باشد یا بانک قابل اعتماد نباشد دارندگان حساب خود را در موقعیتی اسیب پذیر قرار نمی دهنئد.نورثرن راک[10] مثال خوبی دراین زمینه می باشد .بعداز اینکه رسانه ها بحران مالی انرا فاش کردن ،اعتماد دارندگان حساب بانکی دراین بانک از بین رفت و خیلی ها تصمیم گرفتند که تا پول خود را  از حسابهایشان برداشت نمایند.این امر به وضوح نشان می دهد که اعتماد به یک بانک عنصری مهم در ارتباط با خدمات مالی می باشد(لیفن زائو[11]،11،2010).به علاوه،اعتماد به صلاحیت بانکها در ارائه مدل خدمات بانکداری اینترنتی  مفهوم سازی شده می باشد واین عقیده عموما ممکن می باشد یک نتیجه از اعتماد به بانک باشد.اعتماد به صلاحیت بانک به کانال-اینترنت-منتقل می گردد که ازطریق آن بانکها خدمات مالی ارئه می دهندووعده های خدمات بانکداری اینترنتی خود را نگه می دارند.هرچند،اینترنت برای عموم باز می باشد و بانکها هیچ مالکیتی و یا کنترلی بر کانال ندارند،درنتیجه ،این منطقی می باشد که پیشنهاد کند که مشتریان بایستی به منظورکاهش درک خطر خود تمایل به اعتماد به صلاحیت بانک در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی  داشته باشند(لیفن زائو،12،2010).یوسف زایی[12] وهمکارانش( 2003)اعلام کردند که اعتماد به بانک یک مسئله کلیدی در توسعه اعتماد مشتریان در ارتباط با زیر ساختهای بانکداری الکترونیکی می باشد (یوسف زایی وهمکارانش ،2003).

[1] . Huang et al

[2] . Holsapple and Sasidharan

[3] . Eriksson et al

[4] . Loong Chong et al

[5].Doncy&cannon

[6] . Sathye

[7] . Loong Chong et al

[8] . Grabner-Krauter and Faullant

[9] . Jahangir. and Begum

[10] . Northern  Rock

[11] . Lifen Zhao et al

[12] . Yousefzai et. al

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش کوشش بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان. پرداخته گردد. پس هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر برارائه خدمات جدید بانکی والویت بندی این عوامل می باشد.

اهداف اصلی

1.شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات جدید (CSFs)  و معیارهای کلیدی کارکنان

2.اولویت بندی عوامل  کلیدی موفقیت (CSFs)  در اجرای استراتژی خدمات جدید توسط کارکنان

3.شناسایی وضع موجود(با معیار CSF) جهت تشخیص عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید توسط کارکنان

4.اولویتبندی نیازهای اجرایی بر مبنایCSFs ومعیارهای کلیدی[1] دردو افق کوتاه مدت[2]وبلند مدت[3]

[1]Key Factors

2.short-term(action plan): . در برنامه کوتاه مدت ، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید عملیاتی می باشد

3.Long -Term: (Master Plan) در برنامه بلند مدت، تعیین برنامه تحقیقاتی با دید استراتژیک می‌باشد

4.Laboraterio investigacion en sistemas de informacion (LISI)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات جدید بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی  با فرمت ورد