پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع دانشی سازمان

بعضی از منابع دانشی مستقل از سازمانی هستند که در آن قرار دارند و بعضی دیگر برای وجودشان به سازمان

وابسته هستند. دراکر[1] هم مطرح می­کند که منایع دانش در همه جای سازمان موجود می­باشند اما تنها به توانایی سازمان برای شناخت آنها محدود می­شوند (دراکر،1992).

کیم و همکاران (2003) دانش سازمانی را از لحاظ منشاء به دو دسته تقسیم می­کنند:

دانش تجربی: حاصل تجمیع تجربیات افراد یا سازمان در انجام وظایف و کسب و کارخود می­باشد.

دانش تحلیلی: از تحلیل اطلاعات و داده­های بدست آمده در عملیات و تراکنش­های سازمانی حاصل می­گردد که الگوها و مدلها به این دسته تعلق دارند.

بنابر نظر آپستلو[2] (2003) منابع دانش با سایر منابع سازمان متفاوت می­باشند که در ادامه به تعدادی از آنها تصریح می­گردد:

-دارائی­های دانشی مانند دارائی­های دیدگاه منبع محور قابل سنجش نمی­باشند.

-دارائی­های دانشی قابلیت بازآفرینی دارند یعنی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای کالاها و خدمات       می­توانند، منجر به ایجاد دانش جدیدی شوند .

-دارائی­های دانشی اغلب پس از به­کارگیری آن­ها افزایش ارزش می­دهند در حالی که در دیدگاه منبع محور دارائی­ها با هر بار بهره گیری، ارزش­شان کاهش پیدا می­کند (آپستلو،2003) .

-به عقیده استوارت[3] (1997) به مقصود اثربخش بودن برنامه­های مدیریت دانش، ارتقاء عملکرد سازمان و دست­یابی به مزیت رقابتی بایستی بین استراتژی­های مدیریت دانش و استراتژی­های سازمان هماهنگی وجود داشته باشد. بدون یک هدف استراتژیک منابع دانش نمی­توانند تعریف و مدیریت شوند (استوارت، 1997).

2-2-5-تعاریف مدیریت دانش:

   در خصوص تعریف مدیریت دانش توافقی وجود ندارد و تعاریف گوناگونی در این خصوص ارائه گردیده می باشد که هر یک ابعادی از این موضوع را نمایش می­دهد. با مطالعه و تحلیل تعاریف موجود در زمینه مدیریت دانش، چند نمونه از تعاریفی که جامع،کاربردی و دقیق هستند مختصراً در ذیل به آن­ها تصریح می­گردد:

  1. 2. Drucker.

[2]. Apostolou

[3].Stewart

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید