دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری

 

1-1-2) سرمایه اجتماعی

 

1-1-1-2) مقدمه

 

در علوم سیاسی، روانشناسی و مردم شناسی، مقصود از سرمایه اجتماعی، هنجارها، شبکه ها و سازمان های رسیدن به منابع محدود و قدرت و کانال انجام تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها می باشد. دانشمندان این علوم نیز از طریق تجزیه و تحلیل هنجارها، شبکه ها و نهادها به مفهوم سرمایه اجتماعی دست پیدا می کنند. این در حالی می باشد که اقتصاددانان این مفهوم را از طریق تجزیه و تحلیل نهادی و قراردادها و روابط متقابل بین افراد و آثار آن بر مبادلات و سرمایه گذاری ها مطالعه می کنند. تعداد زیادی از محققان، سرمایه اجتماعی را به عنوان اعتماد و هنجارهای گروه های شهروندی و بعضی دیگر این مفهوم را به عنوان ارزش های فرهنگی از قبیل دلسوزی، نوع دوستی، تعاون و بردباری تعریف می کنند ]61[. در متون موجود تصریح می گردد که کلمن[1] و پاتنام[2] مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه ریزی و وارد متون علم اقتصاد کرده اند ]15[. سرمایه اجتماعی مفهومی می باشد اجتماعی که در مقایسه با دیگر مباحث علوم اجتماعی پیشینه چندان طولانی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 90 میلادی در پایان نامه ها و مقالات علمی به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش همگام با تحقیقات افرادی زیرا کلمن، پاتنام، فوکویاما[3] و بوردیو[4] بیشتر به چشم می خورد. همچنین بهره گیری از مفهوم سرمایه اجتماعی با در نظر داشتن طریقه جهانی شدن و تضعیف تأثیر دولت های ملی، به عنوان راه حلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای معضلات توسعه، مورد توجه سیاستگذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرار گرفته می باشد ]62[. اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب[5] به کار رفته می باشد. او در آنجا تبیین داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند ]16[. فوکویاما نیز در کتاب “پایان نظم (سرمایه اجتماعی و حفظ آن)” مبنای بهره گیری از اصطلاح سرمایه اجتماعی را به دهه شصت میلادی بازگرداند. او متذکر می گردد که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرائم خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند. گلن لوری[6]، نیز اصطلاح سرمایه اجتماعی را دهه 1970 میلادی برای توصیف مشکل اقتصاد درون شهری به کار برد و متذکر گردید: امریکایی های آفریقایی الاصل، در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند، در حالی که برای آمریکایی های آسیایی الاصل و دیگر گروه های قومی، این اعتماد و همبستگی وجود داشت. همین فقدان اعتماد و همبستگی در میان سیاهان ، مبین نبود داد و ستد جزئی در میان سیاهان بود. در دهه 1980 این اصطلاح توسط جیمز کلمن، جامعه شناس، در معنای وسیع تری مورد بهره گیری قرار گرفت و رابرت پاتنام، دانشمند علوم سیاسی، دومین نفری بود که بحث پرشوری را در مورد تأثیر سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و همچنین ایالات متحده برانگیخت ]17[. بانک جهانی سرمایه اجتماعی را رابط گمشده میان سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی و نیز رشد و توسعه اقتصادی معرفی می کند ]63[.

سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه‌شناسی می باشد که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت تصریح به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن بهره گیری می گردد. اگرچه تعاریف مختلفی برای این مفهوم هست، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی علاج برای همه معضلات جامعه مدرن تلقی شده می باشد]64[. سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم جامعه شناختی مورد توجه بسیاری از محققین در علوم اقتصادی و مدیریت قرار گرفته و پژوهش های گوناگونی در مطالعه تأثیر و جایگاه آن در اقتصاد و علوم مالی صورت گرفته می باشد که در فصل دوم به نتایجی از این مطالعات نیز تصریح خواهد گردید.

[1] Coleman

[2] Putnam

[3] Fukuyama

[4] Bourdieu

[5] Jane Jacobs

[6] Glenn Loury

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد