پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت یاب اسکاندیا

   اسکاندیا یک شرکت سرویس­های مالی سوئدی می باشد که در محاسبه و اندازه­گیری دانش سازمانی معروف می باشد. این شرکت متد­­های زیادی در زمینه سرمایه فکری بکار برده و نهایتاً متد مخصوص به خود را خلق کرده می باشد. در این روش هر واحد کاری می­بایستی شاخص­های سرمایه فکری خود را که برای توسعه آینده مهم می باشد، خلق نماید.همچنین از افراد مدیریت کلان به صورت مجزا درمورد توسعه مدیریت پرسشگری می­گردد و همچنین جلسات جمعی نیز هست. ترازنامه، مقدار سرمایه فکری را با واکاوی 164 شاخص اندازه­گیری (91 عدد مبتنی بر سرمایه فکری و 73 عدد بر سرمایه سنتی مالی) محاسبه می­نماید. این شاخص­ها بر پنج وادی متمرکز می­گردد. این حوزه­ها عبارتند از مالی، مشتری، فرآیند، انسانی و تجدید و توسعه. اندازه­گیری­های انجام شده برای هر وادی از پنج حوزه فوق، به صورت محلی در هر واحد سازمان تعریف می­گردد. شاخص­ها و اطلاعات مربوط به عملکرد پیشین شرکت بر اساس حوزه مالی، عملکرد جاری بر اساس بشر، مشتری و فرایند و آینده بر اساس تجدید و توسعه سنجیده می­گردد.

بر اساس این مدل سرمایه فکری به دو بخش عمده سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تقسیم می­گردد. سرمایه انسانی یک سرمایه تجمیع شده ناشی از سرمایه­گذاری در آموزش کارکنان، رقابت و مطالعات آینده­نگری و همچنین شامل رقابت کارکنان و امکان­های ارتباطی می­باشد. سرمایه ساختاری شامل ارزشی می باشد که اگر تمامی کارکنان سازمان را ترک کنند، باقی می­ماند (ادونسون،1997). علاوه بر آن جهت یاب اسکاندیا قادر به ارزیابی عوامل پویای پنهان برای سرمایه انسانی، مشتری و ساختاری می باشد که زیر بنای جنبه­های قابل نظاره و محصولات شرکت می باشد، پس به صورت دقیق‌تری ارزش شرکت را بازتاب می­دهد (رابینسون و همکاران[1]،2005). اما به دلیل اینکه شاخص­های هر شرکت با شرکت دیگر متفاوت می باشد نمی‌توان از آن برای مقایسه شرکت­ها بهره گیری نمود. جدول(2-3) بعضی از این شاخص­ها را نشان می­دهد. (رانجیت[2]،2004).

2-3-3-3-نظارت بر دارایی­های نامشهود[3]

   مدیریت دانش بخشی جدایی ناپذیر از مفهوم گسترده‌تر سرمایه فکری می باشد. سرمایه فکری به عنوان یک مفهوم چتری، ابعاد مدیریت دانش را در بر می­گیرد (شائمی برزکی،1384). از نظر روس و همکاران[4] در دو جریان فکری می­توان سرمایه فکری را رد یابی نمود: استراتژی و اندازه­گیری. از دید استراتژی تاکید بر مطالعه، ایجاد و بهره گیری از دانش و برقراری ارتباط بین دانش و موفقیت در دانش زایی می باشد. از بعد اندازه­گیری تاکید بر ضرورت توسعه سیستم‌های اطلاعات جدید، اندازه­گیری اطلاعات و داده‌های غیرمالی همراه با داده­های مالی می باشد (روس و همکاران،1998). گاثری نیز در این زمینه سه طبقه­بندی دارایی­های نامشهود: ساختار خارجی، ساختار داخلی و شایستگی افراد و سه دسته شاخص­های ارزیابی: رشد و بازسازی، کارایی و ثبات را شناسایی کرده می باشد (گاثری و پتی[5]، 2000)، (جدول 2-4). سویبی نیز آن را به عنوان نظارت دارایی نامشهود توسعه داد که به عنوان یک چارچوب ارزیابی جدید با یک چشم­انداز دانشی، ارزیابی کامل­تری برای موفقیت سازمانی و ارزش سهامداران ارائه می­دهد (سویبی،1997). اگرچه انتقادهایی به روش­های ارزیابی غیرمالی مانند نظارت دارایی نامشهود وارد شده می باشد از آن جمله اینکه این مدل­ها بر اهداف مدیریت تمرکز دارند و برای مقصود تعیین کمیت دارایی نامشهود کافی نیستند.

[1] . Robinson et al

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Ranjit

1.Intangible Asset monitor

Roos  et al. 2.

[5] . Guthrie & Petty

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

این پژوهش به مقصود توصیف و ارزیابی وضعیت اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران و افزایش سطح آگاهی مسئولین امر در این خصوص، به مطالعه و تعیین عوامل و شاخص­های مؤثر در سنجش اثربخشی مدیریت دانش­ و اندازه اثربخشی آن در دانشکده­ها می­پردازد تا به کمک آن، قوت­ها و ضعف­های موجود مشخص و برنامه ریزی­های لازم در خصوص بهبود آن انجام گردد. پس اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

2-سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران.

1-5- سوال پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران  با فرمت ورد